Fotogalerie   |   Video   |   Kontakt

Laserová operace šedého zákalu (katarakty)

Přesnost, bezpečnost a bez skalpelu

Revolučně nová operační technika

Fotogalerie

Přístroj LenSx®

Operace šedého zákalu laserem – operatér prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.

Operace šedého zákalu laserem – operatér prim. MUDr. Lubomír Továrek

 

Přístroj LenSx®


Operace šedého zákalu laserem – operatér prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.


profesor Rozsíval vysvětluje pacientovi průběh operace šedého zákalu laserem

pacient je polohován pod femtosekundový laser

profesor Rozsíval nasazuje jednorázovou koncovku na laser, která zajistí, aby pacient v průběhu operace nepohnul okem

nastavení parametrů operace

detailní záběr, kdy profesor Rozsíval kontroluje nastavení laseru pomocí integrovaného optického tomografu

profesor rozsíval pokračuje v operaci šedého zákalu

profesor rozsíval se šťastným pacientem
   


Operace šedého zákalu laserem – operatér prim. MUDr. Lubomír Továrek


panu Baxovi se rozkapá oko před operací

MUDr. Továrek vysvětluje pacientovi, jak bude operace probíhat

MUDr. Továrek nastavuje parametry laserové operace

femtosekundový laser provádí operaci, která trvá pouhých 50 s.

Laserová část je skončena a MUDr. Továrek pokračuje ve vyjmutí zkalené čočky, kterou laser rozmělnil, aby mohl naimplentovat čočku novou

MUDr. Továrek s pane Baxou, prvním pacientem, kterému byl odstraněn šedý zákal laseremZpět na úvodní stránku