Laserová operace šedého zákalu (katarakty)

Přesnost, bezpečnost a bez skalpelu

Revolučně nová operační technika

První česko - slovenská operace šedého zákalu bez skalpelu

Česko - slovenský tým nejzkušenějších očních mikrochirurgů provedl první komplexní operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem zcela bez použití skalpelu a ostrých nástrojů. Femtosekundový laser LenSx - nejpřevratnější přístroj v očním lékařství za posledních 20 let, byl použit poprvé při operaci šedého zákalu 4. 4. 2012 v Praze na Oční klinice DuoVize.

V loňském roce bylo v zahraničí nainstalováno prvních 17 přístrojů LenSx, na kterých podstoupilo operaci již více než 11 000 pacientů. „Našim pacientům poskytujeme vždy tu nejlepší péči, která je plně ověřená, certifikovaná odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Proto byla investice ve výši 25 mil Kč do femtosekundového laseru LenSx dalším logickým krokem při zdokonalování vybavení naší kliniky,“ komentuje ředitel Oční kliniky DuoVize, Petr Kocian.

Nejlepší technika v rukou nejlepších mikrochirurgů
„Špičková technologie není schopna nahradit zkušenou ruku operatéra, a proto jsme tým mikrochirurgů vybírali s náležitou péčí a účast na projektu přijali ti nejzkušenější“, dodává Petr Kocian.
V týmu operatérů, který je česko-slovenský, se tak kromě lékařů DuoVize – prim. MUDr. Věry Kalandrové a MUDr. Lubomíra Továrka, objevují i jména předních českých oftalmologů jako jsou prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. a doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. Součástí týmu je i primář bratislavské kliniky NeoVízia prim. MUDr. Radovan Piovarči, který je tak prvním slovenským lékařem využívajícím k operaci šedého zákalu laser.

Femtosekundový laser LenSx
Budoucnost chirurgie šedého zákalu se v Praze stává přítomností

„Dosavadní zkušenosti v oblasti operace šedého zákalu ukazují, že lze pomocí femtosekundového laseru rozmělnit obsah čočky, vytvořit řez v předním pouzdře čočky s přesností, kterou chirurg nemůže dosáhnout a vytvořit vstupy do oka k odsátí čočkových hmot,“ říká prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. „Dokonalá přesnost má význam především u tzv. prémiových čoček, kam řadíme čočky akomodační, multifokální a torické,“ dodává profesor Rozsíval.

Laserová operace šedého zákalu (katarakty) je nejmodernější metoda odstranění šedého zákalu. Je vhodná pro každého, koho trápí toto onemocnění a komu záleží na kvalitě jeho vidění. „Při laserové operaci katarakty laserem LenSx se nepoužívá skalpel či jiné ostré nástroje. Jako jediný laser v ČR umí LenSx nahradit skalpel precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky. Tím metoda vylučuje chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel,“ doplňuje MUDr. Továrek.

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. kapsulotomie (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. „Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže,“ doplňuje MUDr. Lubomír Továrek, kataraktový mikrochirurg. Dokonalá kapsulotomie zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček.
Výsledky provedených operací prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk.

Laser LenSx byl jako první a zatím jediný femtosekundový laser schválen americkým FDA (Food and Drug Administration) pro všechny čtyři postupy při operaci katarakty (operační řez v rohovce, astigmatické nářezy rohovky, kapsulotomie a fragmentace čočky) a získal i evropský certifikát CE.

Femtosekundový laser LenSx pro chirurgii šedého zákalu je unikátní zařízení nesrovnatelné s vyvíjenými konkurenčními přístroji. Jako jediný v ČR i Evropě je volně dostupný pro práci lékařů i ke spokojenosti pacientů. Ostatní přístroje fungují jen v experimentálním režimu a prováděné operace slouží k ověření jejich výsledků a spolehlivosti.


MUDr. Továrek kontroluje nastavení femtosekundového laseru


Probíhající operace šedého zákalu laserem bez skalpelu – 1.pacient


Pacient a MUDr.Továrek po operaci šedého zákalu laserem bez skalpelu

 

Zpět na úvodní stránku