Laserová operace šedého zákalu (katarakty)

Přesnost, bezpečnost a bez skalpelu

Revolučně nová operační technika

Přednosti laserové operace

 1. Bez skalpelu
  Při laserové operaci katarakty se nepoužívá žádný skalpel. Skalpel je nahrazen precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Tím metoda vylučuje chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel.
  Operační rána má přesný tvar, velikost a pozici. Toto zaručuje rychlé hojení a kvalitní vidění.

 2. Bezpečnost a komfort pacienta
  Použití laseru LenSx významně zlepšuje péči o pacienta z hlediska jeho komfortu a bezpečí.
  Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. capsulorhexe (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku.
  Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže. Výzkumy prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk.
  Dokonalá capsulorhexe zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček.

 3. Dokonalá přesnost
  Laser při operaci provádí 4 kroky:
  • Vstupní operační řezy
  • Kruhové otevření předního pouzdra čočky (capsulorhexe)
  • Fragmentaci (rozmělnění) zkalené čočky
  • U pacientů s astigmatismem nářezy rohovky pro korekci astigmatismu (LRI)

  Všechny tyto kroky jsou provedeny vždy přešně a dokonale delikátním laserovým paprskem kontrolovaným očním tomografem. Celá laserová procedura trvá jen 40-50 vteřin.

 4. Na míru každému oku
  Celá laserová operace je přísně individualizovaná. Chirurg nastavuje všechny parametry na základě individuálních měření oka pacienta. Celý proces je řízen a kontrolován integrovaným očním koherenčním tomografem (OCT), který vytváří detailní obraz vnitřních struktur oka. Chirurg tak plánuje a provádí operaci s bezprecedentní přesností, která není u manuální operace možná.

 5. Rychlejší návrat vidění
  Přesnost, jemnost a šetrnost laserového paprsku zkracuje dobu hojení a zrychluje návrat vidění. Významným faktorem je i skutečnost, že při operaci laserem se používá o 50% méně energie než při dosavadní manuální metodě operace.

 6. Korekce astigmatismu
  Laser LenSx je schopen současně s operací šedého zákalu provést i astigmatické nářezy rohovky, které zmírní či odstraní astigmatismus, takže pacient po operaci sníží svou závislost na brýlích z důvodu tzv. cylindrické vady.

 7. Dokonalý pro prémiové nitrooční čočky
  Prémiové nitrooční čočky (multifokální, torické, asférické) umožňují pacientům vidět lépe než před vznikem šedého zákalu. Jejich funkce je ale závislá na přesné poloze umělé čočky v oku. Laserová operace je nejbezpečnějším a nejpřesnějším způsobem, jak tohoto dosáhnout.

 8. Roboticky řízená operace
  Laser LenSx je sofistikované počítačově řízené zařízení. LenSx na začátku operace pomocí integrovaného očního tomografu OCT proměří všechny vnitřní struktury oka. Poté chirurg nastaví požadované velikosti řezů, centraci capsulorhexe a způsobu rozmělnění zkalené čočky. Poté, co chirurg schválí nastavení a LenSx ověření, že toto nasteví je bezpečné, započne plně robotická laserová operace. Laser sám provede veškeré úkony a na závěr ohlásí chirurgovi ukončení operace. Celý proces trvá 40-50 vteřin.


Zpět na úvodní stránku